Thứ hai 19/03/2018 06:06 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo kế hoạch thực tập tại Cộng hòa Áo

03/03/2014 09:32

Để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu của nghiên cứu sinh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Đại học Tổng hợp Viên (Cộng hòa Áo) tổ chức chương trình thực tập và nghiên cứu thực tế tại Cộng hòa Áo

Lịch học chuyển đổi ngành Kinh tế chính trị, Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh

23/01/2014 15:01

Lịch học chuyển đổi ngành Kinh tế chính trị, Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lịch học chuyển đổi đợt 1 các chuyên ngành dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2014

23/01/2014 10:57

Lịch học chuyển đổi đợt 1 các chuyên ngành dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2014

Lịch bảo vệ luận văn cao học K17 của Khoa Phát thanh-Truyền hình ngày 22, 23/1/2014

17/01/2014 12:18

Sau đây là Lịch bảo vệ luận văn cao học K17 của Khoa Phát thanh-Truyền hình ngày 22, 23/1/2014

Kế hoạch Bảo vệ luận văn Thạc sĩ K17

16/01/2014 14:31

Kế hoạch Bảo vệ luận văn Thạc sĩ K17

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội tại khu vực Tây Nguyên năm 2014

13/01/2014 11:52

Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội tại khu vực Tây Nguyên năm 2014

Lịch học chuyển đổi ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội dự thi tuyển sinh đào tạo trình đội thạc sĩ năm 2014 tại Tây Nguyên

13/01/2014 11:36

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Lịch học chuyển đổi ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội dự thi tuyển sinh đào tạo trình đội thạc sĩ năm 2014 tại Tây Nguyên

Lịch bảo vệ luận văn cao học Khoa Phát thanh - Truyền hình ngày 11,12,14/1/2014

10/01/2014 10:51

Lịch bảo vệ luận văn cao học khoa Phát thanh - Truyền hình ngày 11,12,14/1/2014

Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B2 theo chuẩn khung châu Âu năm 2014

10/01/2014 09:44

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B2 theo chuẩn khung châu Âu năm 2014

Lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí học khóa 17

09/01/2014 10:31

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí khóa 17 ngày 11/01/2014, ngày 12/01/2014, ngày 17/01/2014

Lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Triết học khóa 17

09/01/2014 10:24

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Triết học khóa 17 các ngày: sáng 13/01/2014, ngày 14/01/2014, ngày 15/01/2014 và sáng ngày 16/01/2014

Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ

09/01/2014 09:36

Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học Hồ Chí Minh học khóa 17 đợt 1

08/01/2014 08:46

Sau đây là Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học Hồ Chí Minh học khóa 17 (2011-2013) đợt 1

Lịch bảo vệ luận văn cao học Khoa Phát thanh - Tuyền hình

08/01/2014 08:44

Lịch bảo vệ luận văn cao học Khoa Phát thanh - Tuyền hình ngày 8/1/2013

Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ K17

07/01/2014 15:22

Kế hoạch bảo vệ luận văn Thạc sĩ K17