Thứ bảy 21/10/2017 23:21 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội tại khu vực Tây Nguyên năm 2014

13/01/2014 11:52

Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội tại khu vực Tây Nguyên năm 2014

Lịch học chuyển đổi ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội dự thi tuyển sinh đào tạo trình đội thạc sĩ năm 2014 tại Tây Nguyên

13/01/2014 11:36

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Lịch học chuyển đổi ngành Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội dự thi tuyển sinh đào tạo trình đội thạc sĩ năm 2014 tại Tây Nguyên

Lịch bảo vệ luận văn cao học Khoa Phát thanh - Truyền hình ngày 11,12,14/1/2014

10/01/2014 10:51

Lịch bảo vệ luận văn cao học khoa Phát thanh - Truyền hình ngày 11,12,14/1/2014

Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B2 theo chuẩn khung châu Âu năm 2014

10/01/2014 09:44

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B2 theo chuẩn khung châu Âu năm 2014

Lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí học khóa 17

09/01/2014 10:31

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí khóa 17 ngày 11/01/2014, ngày 12/01/2014, ngày 17/01/2014

Lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Triết học khóa 17

09/01/2014 10:24

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Triết học khóa 17 các ngày: sáng 13/01/2014, ngày 14/01/2014, ngày 15/01/2014 và sáng ngày 16/01/2014

Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ

09/01/2014 09:36

Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ

Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học Hồ Chí Minh học khóa 17 đợt 1

08/01/2014 08:46

Sau đây là Lịch các Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học Hồ Chí Minh học khóa 17 (2011-2013) đợt 1

Lịch bảo vệ luận văn cao học Khoa Phát thanh - Tuyền hình

08/01/2014 08:44

Lịch bảo vệ luận văn cao học Khoa Phát thanh - Tuyền hình ngày 8/1/2013

Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ K17

07/01/2014 15:22

Kế hoạch bảo vệ luận văn Thạc sĩ K17

Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ K17

06/01/2014 15:14

Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ K17

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí khóa 17 (vét 16) đợt 2

06/01/2014 12:14

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp lớp cao học Báo chí khóa 17 (vét 16) đợt 2

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn cao học Xây dựng Đảng - Chính quyền nhà nước K17KTT và K16

06/01/2014 12:05

Thông báo Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn cao học Xây dựng Đảng - Chính quyền nhà nước K17KTT và K16

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học Quan hệ công chúng K17

02/01/2014 11:19

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học Quan hệ công chúng K17

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học khoa PTTH

02/01/2014 10:29

Lịch Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học