Thứ tư 26/09/2018 15:33 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông tin chương trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông năm 2018

Thứ tư 18/04/2018 16:39

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giới thiệu một số thông tin về Chương trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông. Chương trình do Đại học Middlesex (Vương quốc Anh) xây dựng chương trình, bảo đảm chất lượng và cấp bằng. Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh và tổ chức giảng dạy. Phụ huynh và thí sinh cần tư vấn có thể liên hệ đường dây nóng 0981553388.

Chương trình liên kết quốc tế gồm 1 năm đại cương và 3 năm chuyên ngành. Năm đại cương giúp sinh viên tăng cường năng lực tiếng Anh, rèn luyện kỹ năng mềm, phương pháp học tập đại học và nghiên cứu. Chương trình chuyên ngành gồm 12 học phần trong 3 năm có tính thực hành cao, giúp sinh viên rèn luyện những kỹ năng cần thiết để bước vào nghề.

1. Thông báo tuyển sinh năm 2018

2. Tổng quan Chương trình đào tạo 4 năm

3. Tổng quan Chương trình chuyên ngành

4. Quyết định cho phép triển khai Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5. Hướng dẫn hồ sơ tuyển sinh

Học viện Báo chí & Tuyên truyền