Thứ ba 14/08/2018 13:28 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quy trình dự tuyển Chương trình Cử nhân quốc tế

Thứ ba 17/07/2018 16:43

Làm thế nào để trở thành sinh viên Chương trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông? Chỉ với 3 bước sau đây, các bạn thí sinh sẽ có cơ hội được học tập và trải nghiệm tại môi trường đào tạo truyền thông hiện đại tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

1. Quy trình dự tuyển Chương trình Cử nhân quốc tế

Bước 1: Thí sinh nộp Hồ sơ theo mẫu. Hồ sơ gồm bài luận tiếng Việt/tiếng Anh thể hiện đam mê, hiểu biết và định hướng của bản thân trong lĩnh vực truyền thông

Bước 2: Thí sinh có hồ sơ đạt yêu cầu được mời phỏng vấn để làm rõ các thông tin trong hồ sơ và xác định sự phù hợp của thí sinh với Chương trình. Thí sinh chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được đăng ký làm bài thi tiếng Anh nội bộ của Chương trình.

Bước 3: Thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ nhập học. Điểm trúng tuyển là tổng điểm của bài luận và bài phỏng vấn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp.

2. Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ

Văn phòng Chương trình Cử nhân quốc tế, tầng 4, Nhà Hành chính A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

36 Xuân Thủy, Cầu Giấy hoặc 45 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Thời hạn nộp hồ sơ, phỏng vấn và thi tiếng Anh nội bộ

Đợt 1: 

- Nộp hồ sơ trước thứ Sáu, ngày 10/08/2018. 

- Phỏng vấn: thứ Sáu ngày 17/08/2018.

- Thi tiếng Anh nội bộ: thứ Ba, ngày 21/08/2018 (đối với những thí sinh chưa có chứng chỉ tiếng Anh)

Đợt 2: 

- Nộp hồ sơ trước thứ Sáu, ngày 21/09/2018. 

- Phỏng vấn: thứ Bảy ngày 22/09/2018.

- Thi tiếng Anh nội bộ: thứ Ba, ngày 25/09/2018 (đối với những thí sinh chưa có chứng chỉ tiếng Anh)

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 

- Văn phòng Chương trình Cử nhân quốc tế, Tầng 4, Nhà Hành chính A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy hoặc 45 Nguyễn Phong Sắc.

- Đường dây nóng: 0981.55.33.88

- Email: middlesexvietnam.ajc@gmail.com

https://www.facebook.com/middlesexvietnam.ajc

Học viện Báo chí & Tuyên truyền