Chủ nhật 22/07/2018 19:49 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Tổng quan Chương trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo, PR và Truyền thông

14/06/2018 10:02

Chương trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông gồm Chương trình đại cương với 8 học phần và Chương trình chuyên ngành với 12 học phần. Chương trình mang tính thực hành và tích hợp cao nhằm chuẩn bị cho sinh viên sẵn...

Thông tin chương trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông năm 2018

18/04/2018 16:39

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giới thiệu một số thông tin về Chương trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông. Chương trình do Đại học Middlesex (Vương quốc Anh) xây dựng chương trình, bảo đảm chất lượng và cấp bằng. Học...

Thông báo về việc tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông năm 2018

04/01/2018 10:23

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc tuyển sinh Chương trình Cử nhân quốc tế Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông năm 2018 cụ thể như sau: