Thứ bảy 18/11/2017 00:33 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kết quả thi tiếng Anh B1 chuẩn khung châu Âu đợt 1 năm 2017 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thứ năm 23/03/2017 09:49

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi tiếng Anh B1 chuẩn khung châu Âu đợt 1 năm 2017 tại Học viện cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền