Thứ tư 26/09/2018 04:32 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kết quả thi B1 đợt 3 năm 2018

Thứ năm 26/04/2018 15:34

- Đề nghị các học viên dự thi đầu vào cao học có kết quả đạt làm đơn xin miễn thi môn Ngoại ngữ và nộp tại Phòng Tuyển sinh, Kế hoạch và Tổng hợp (Ban Quản lý Đào tạo);
- Kết quả thi B1, B2 chuẩn đầu ra dành cho sinh viên sẽ được cập nhật sau kỳ nghỉ lễ 30/4-01/5

Học viện Báo chí & Tuyên truyền