Thứ hai 23/07/2018 18:43 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch về việc mở lớp tiếng Anh trình độ B1, khung Châu Âu cho các lớp Cao học khóa 20 đợt 2 tại Trà Vinh và Sóc Trăng

Thứ hai 23/05/2016 09:22

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch về việc mở lớp tiếng Anh trình độ B1, khung Châu Âu cho các lớp Cao học khóa 20 đợt 2 tại Trà Vinh và Sóc Trăng cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền