Thứ năm 19/07/2018 12:33 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch tổ chức thi và chấm thi viết tiếng Anh trình độ B1, B2 chuẩn đầu ra đợt 3 dành cho Khóa 34 và trình độ B1 khung Châu Âu dành cho học viên cao học năm 2018 tại Học viện

Thứ tư 18/04/2018 08:34


Học viện Báo chí & Tuyên truyền