Thứ tư 15/08/2018 05:56 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh trình độ B1 chuẩn khung châu Âu đợt 1+2 năm 2017 tại Học viện

Thứ sáu 03/03/2017 15:13

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh trình độ B1 chuẩn khung châu Âu đợt 1+2 năm 2017 tại Học viện cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền