Thứ tư 15/08/2018 05:56 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tiếng anh B1 chuẩn khung châu Âu đợt 2 năm 2017 tại Học viện

Thứ sáu 24/03/2017 17:15

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tiếng anh B1 chuẩn khung châu Âu đợt 2 năm 2017 tại Học viện cụ thể như sau:


Học viện Báo chí & Tuyên truyền