Thứ ba 19/09/2017 18:29 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tiếng anh B1 chuẩn khung châu Âu đợt 2 năm 2017 tại Học viện

Thứ sáu 24/03/2017 17:15

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tiếng anh B1 chuẩn khung châu Âu đợt 2 năm 2017 tại Học viện cụ thể như sau:


Học viện Báo chí & Tuyên truyền