Thứ tư 15/08/2018 20:17 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tiếng Anh B1 chuẩn khung châu Âu đợt 2 năm 2016 tại Học viện

Thứ ba 09/08/2016 15:41

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tiếng Anh B1 chuẩn khung châu Âu đợt 2 năm 2016 tại Học viện cụ thể như sau:
Học viện Báo chí & Tuyên truyền