Thứ tư 15/08/2018 05:56 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tiếng Anh B1 chuẩn khung châu Âu đợt 1 năm 2017 tại Học viện

Thứ sáu 17/03/2017 12:28

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách học viên đủ điều kiện dự thi tiếng Anh B1 chuẩn khung châu Âu đợt 1 năm 2017 tại Học viện cụ thể như sau:
Học viện Báo chí & Tuyên truyền