Thứ tư 15/08/2018 05:54 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kết quả thi B1 châu Âu tại Đăklăc

04/03/2015 16:49

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi B1 châu Âu tại Đăklăc như sau:

Kế hoạch khai giảng lớp bồi dưỡng ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn khung châu Âu cho học viên ôn thi Cao học đợt 1 năm 2015

04/03/2015 10:07

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch khai giảng lớp bồi dưỡng ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn khung châu Âu cho học viên ôn thi Cao học đợt 1 năm 2015 như sau:

Thông tin các lớp Chứng chỉ Tiếng Anh B1, B2 Chứng chỉ tin học B

11/02/2015 10:50

Thông tin các lớp Chứng chỉ Tiếng Anh B1, B2 Chứng chỉ tin học B