Thứ tư 15/08/2018 20:19 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Mẫu phiếu đăng ký học chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học

09/06/2015 09:28

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo mẫu phiếu đăng ký học chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin học như sau:

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng Ngoại ngữ, Tin học chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa 32 hệ chính quy tập trung tại Học viện

04/06/2015 10:26

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng Ngoại ngữ, Tin học chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa 32 hệ chính quy tập trung tại Học viện như sau:

Kết quả thi B1 khung châu Âu ngày 24/5/2015

29/05/2015 14:42

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi B1 khung châu Âu ngày 24/5/2015 như sau:

Danh sách học viên cao học K19 không tập trung đợt 2 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đủ điều kiện dự thi kỳ thi tiếng Anh B1 ngày 24/05/2015

20/05/2015 14:27

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo danh sách học viên cao học K19 không tập trung đợt 2 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đủ điều kiện dự thi kỳ thi tiếng Anh B1 ngày 24/05/2015 như sau:

Kế hoạch Tổ chức thi tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn Khung châu Âu cho học viên Cao học K19 không tập trung đợt 2 tại Học viện

20/05/2015 14:24

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn Khung châu Âu cho học viên Cao học K19 không tập trung đợt 2 tại Học viện như sau:

Kết quả thi B1 khung châu Âu ngày 07/5/2015

13/05/2015 16:49

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi B1 khung châu Âu ngày 07/5/2015 như sau:

Kế hoạch khai giảng lớp bồi dưỡng ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn khung châu Âu cho học viên ôn thi Cao học đợt 2 năm 2015

13/05/2015 09:30

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch khai giảng lớp bồi dưỡng ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn khung châu Âu cho học viên ôn thi Cao học đợt 2 năm 2015 như sau:

Kế hoạch khai giảng lớp bồi dưỡng ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn khung châu Âu cho học viên ôn thi Cao học đợt 2 năm 2015

06/05/2015 16:55

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch khai giảng lớp bồi dưỡng ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn khung châu Âu cho học viên ôn thi Cao học đợt 2 năm 2015 như sau:

Kết quả thi B1 Châu Âu thạc sĩ K19 tập trung

23/04/2015 14:37

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi B1 Châu Âu thạc sĩ K19 tập trung như sau:

Kết quả thi B1 khung châu Âu ngày 11/04/2015

20/04/2015 17:18

Thông báo về việc mở lớp tiếng Anh trình độ B1 cho học viên ôn thi cao học, nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2015 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

15/04/2015 15:21

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc mở lớp tiếng Anh trình độ B1 cho học viên ôn thi cao học, nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2015 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Thông báo về việc mở lớp học, hướng dẫn ôn thi, thi và cấp chứng chỉ B2 theo chuẩn khung Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR)

30/03/2015 09:06

Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thông báo về việc mở lớp học, hướng dẫn ôn thi, thi và cấp chứng chỉ B2 theo chuẩn khung Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR) như sau:

Thi tiếng Anh trình độ B1 - đợt 2 cho học viên Cao học

24/03/2015 10:31

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Kế hoạch Tổ chức thi tiếng Anh trình độ B1 theo chuẩn Khung châu Âu đợt 2 cho học viên Cao học K19 tập trung và học viên dự thi Cao học tại Học viện năm 2015 như sau:

Kết quả thi B1 châu Âu cao học K19 không tập trung

10/03/2015 10:20

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi B1 châu Âu cao học K19 không tập trung như sau:

Kết quả thi B1 châu Âu tại Cần Thơ

04/03/2015 16:53

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết quả thi B1 châu Âu tại Cần Thơ như sau: