Thứ ba 23/01/2018 17:10 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

KHOA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Thứ hai 28/03/2016 07:48LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Kỉ niệm 55 năm ngày thành lập khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học(1962-2017)

Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học được thành lập ngày 16/01/1962, cùng ngày thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sinh viên tốt nghiệp ra trường được các cơ sở tiếp nhận đánh giá cao về khả năng giảng dạy, năng lực nghiên cứu khoa học và hoạt động thực tiễn. Nhiều thế hệ sinh viên ra trường đã và đang giữ các vị trí quan trọng trong Đảng và Chính quyền trên cả nước.

 
          Sau 55 năm hình thành và phát triển, Khoa đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Nhiều công trình khoa học, các bài báo, các đầu sách đã được xã hội hóa ra toàn xã hội.  

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VÀ GIẢNG VIÊN

Từ năm 1962 tới nay, Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học đã xây dựng được đội ngũ giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng cao. Đặc biệt gần đây, đội ngũ giảng viên ngày càng được trẻ hóa, tâm huyết với nghề nghiệp. Bên cạnh năng lực chuyên môn, đội ngũ cán bộ, giảng viên của khoa còn có khả năng sử dụng ngoại ngữ, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và rèn luyện cho sinh viên và học viên theo hướng tích cực.

Hiện nay, Khoa có tổng số 9 cán bộ và giảng viên cơ hữu, trong đó có 02 Phó giáo sư, tiến sĩ;  01 Tiến sĩ; 04 Nghiên cứu sinh (trong và ngoài nước) và 02 Thạc sĩ.

MỘT SỐ CỰU SINH VIÊN CỦA KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN

     
     
     
     
     


CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học, Giáo dục lý luận chính trị tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền có thể trở thành giảng viên dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, các trường Chính trị tỉnh, thành phố; các trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận, huyện; các cán bộ tuyên giáo và cán bộ các ban Đảng các cấp từ Trung ương đến địa phương; các cán bộ cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan Đảng từ Trung ương đến địa phương trong hệ thống chính trị cơ sở. trung học.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tầng 7 Nhà Hành chính

36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Số máy văn phòng khoa: (04) 37.546.963 số máy lẻ 812.

TƯ VẤN TUYỂN SINH

Để biết thêm thông tin tuyển sinh đại học năm 2017  ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học đề nghị truy cập địa chỉ sau:

http://ajc.edu.vn/Dao-tao-he-Chinh-quy-tap-trung/Thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2015/19803.ajc

Để biết thêm thông tin tuyển sinh đại học năm 2017 ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học có thể liên hệ trực tiếp theo địa chỉ dưới đây:

+ Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Phòng Tuyển sinh và Quản lý chương trình, Ban Quản lý Đào tạo, điện thoại: 043. 854 6963 (máy lẻ 306, 307).

+ Khoa CNXHKH, PGS.TS. Bùi Thị Kim Hậu, phó trưởng khoa CNXHKH, điện thoại: 0912776985; Ths. Vũ Minh Thành, điện thoại: 0913053376


Học viện Báo chí & Tuyên truyền