Thứ tư 26/09/2018 03:41 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đợt 2

13/08/2014 09:43

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đợt 2 như sau:

Thông báo về việc tổ chức học vét, học lại thi lại cho các lớp Nghiệp vụ sư phạm từ khóa 01 đến khóa 06 năm 2014

09/05/2014 09:58

Thông báo về việc tổ chức học vét, học lại thi lại cho các lớp Nghiệp vụ sư phạm từ khóa 01 đến khóa 06 năm 2014

Thông báo mở lớp học, ôn thi, thi và cấp chứng chỉ B1 theo CEFR

15/04/2014 16:45

Để chuẩn hóa trình độ tiếng Anh cho các thí sinh dự xét tuyển đầu vào nghiên cứu sinh năm 2014 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đối tượng khác có nhu cầu, Học viện Báo chí và Tuyên truyền mở lớp học, hướng...

Quyết định mở lớp bồi dưỡng NVSP khóa 6 năm 2014 tại Học viện

07/04/2014 09:01

Quyết định mở lớp Bồi dưỡng NVSP khóa 5 năm 2014

21/03/2014 15:42

Quyết định về việc mở lớp NVSP khóa 2 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

26/02/2014 14:30

Quyết định về việc mở lớp nghiệp vụ sư phạm khóa 2 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Quyết định về việc mở lớp NVSP khóa 1 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

26/02/2014 14:25

Quyết định về việc mở lớp nghiệp vụ sư phạm khóa 1 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thông báo Khai giảng lớp nghiệp vụ sư phạm khóa 1, 2 năm 2014

26/02/2014 14:21

Thông báo Khai giảng lớp nghiệp vụ sư phạm khóa 1, 2 năm 2014 taị Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Quyết định mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khóa 3 năm 2013 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

02/10/2013 16:01

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa ra Quyết định về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khóa 3 năm 2013 tại Học viện, thời gian học từ 02/10/2013 đến 23/10/2013. Sau đây là chi tiết Quyết định:

Kế hoạch về việc mở lớp học, hướng dẫn ôn thi lớp tiếng Anh trình độ B2

30/09/2013 10:59

Kế hoạch về việc mở lớp học, hướng dẫn ôn thi lớp tiếng Anh trình độ B2 theo chuẩn khung Châu Âu (CEFR)

Quyết định về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khóa 2 năm 2013 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

17/09/2013 10:15

Quyết định về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khóa 2 năm 2013 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thông báo về việc mở lớp học, hướng dẫn ôn thi, thi và cấp chứng chỉ B2 theo chuẩn khung Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR)

13/09/2013 16:28

Thông báo về việc mở lớp học, hướng dẫn ôn thi, thi và cấp chứng chỉ B2 theo chuẩn khung Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR)

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

29/08/2013 15:17

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền