Thứ năm 19/04/2018 22:15 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc khai giảng các khóa học tiếng Anh tháng 01 năm 2015 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

31/12/2014 14:49

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc khai giảng các khóa học tiếng Anh tháng 01 năm 2015 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Quyết định mở lớp và danh sách học viên lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 10 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

30/12/2014 14:30

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định mở lớp và danh sách học viên lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 10 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Kế hoạch khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 10 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

18/12/2014 15:29

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 10 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 10 năm học 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

01/12/2014 16:29

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 10 năm học 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Quyết định mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khóa 9 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

22/10/2014 09:34

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khóa 9 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Quyết định về việc mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 8 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

05/09/2014 09:59

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm khóa 8 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như sau:

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đợt 2

13/08/2014 09:43

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đợt 2 như sau:

Thông báo về việc tổ chức học vét, học lại thi lại cho các lớp Nghiệp vụ sư phạm từ khóa 01 đến khóa 06 năm 2014

09/05/2014 09:58

Thông báo về việc tổ chức học vét, học lại thi lại cho các lớp Nghiệp vụ sư phạm từ khóa 01 đến khóa 06 năm 2014

Thông báo mở lớp học, ôn thi, thi và cấp chứng chỉ B1 theo CEFR

15/04/2014 16:45

Để chuẩn hóa trình độ tiếng Anh cho các thí sinh dự xét tuyển đầu vào nghiên cứu sinh năm 2014 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đối tượng khác có nhu cầu, Học viện Báo chí và Tuyên truyền mở lớp học, hướng...

Quyết định mở lớp bồi dưỡng NVSP khóa 6 năm 2014 tại Học viện

07/04/2014 09:01

Quyết định mở lớp Bồi dưỡng NVSP khóa 5 năm 2014

21/03/2014 15:42

Quyết định về việc mở lớp NVSP khóa 2 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

26/02/2014 14:30

Quyết định về việc mở lớp nghiệp vụ sư phạm khóa 2 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Quyết định về việc mở lớp NVSP khóa 1 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

26/02/2014 14:25

Quyết định về việc mở lớp nghiệp vụ sư phạm khóa 1 năm 2014 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Thông báo Khai giảng lớp nghiệp vụ sư phạm khóa 1, 2 năm 2014

26/02/2014 14:21

Thông báo Khai giảng lớp nghiệp vụ sư phạm khóa 1, 2 năm 2014 taị Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Quyết định mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khóa 3 năm 2013 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

02/10/2013 16:01

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa ra Quyết định về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khóa 3 năm 2013 tại Học viện, thời gian học từ 02/10/2013 đến 23/10/2013. Sau đây là chi tiết Quyết định: