Thứ tư 26/09/2018 03:41 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

KHOA BÁO CHÍ

Thứ ba 11/04/2017 08:35

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Báo chí là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ báo chí - truyền thông có trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ  cho các cơ quan báo chí - truyền thông trong nước và quốc tế. Với 55 năm trưởng thành và phát triển (1962 - 1917), Khoa Báo chí đã đào tạo được hơn 13.000 nhà báo bậc cử nhân, hơn 800 thạc sĩ báo chí và quản lý báo chí truuyền thông, hơn 30 tiến sĩ báo chí học; nhiều cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên của Khoa đã đoạt các giải thưởng về thành tích nghiên cứu khoa học, giảng dạy; giải thưởng báo chí, văn học nghệ thuật trong nước và quốc tế.

- Từ 1962 đến 1968: Khoa thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên cho các cơ quan tuyên huấn, báo chí, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam. Giai đoạn này các khóa đào tạo chỉ từ 3 tháng đến 2 năm.

- Từ 1969 đến 1990: Bắt đầu từ năm 1969, Khoa Báo chí chính thức đào tạo hệ đại học chính quy tập trung và hệ vừa làm, vừa học văn bằng thứ nhất và văn bằng thứ hai các chuyên ngành: báo in, ảnh báo chí, phát thanh và truyền hình. Đối tượng tuyển sinh là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, thư ký toà soạn, trưởng ban biên tập... đang công tác tại các cơ quan báo chí trong cả nước. 

- Từ 1991 đến nay: Khoa Báo chí tuyển sinh đại học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học các chuyên ngành: báo in, ảnh báo chí, phát thanh, truyền hình, báo mạng điện tử, truyền thông đa phương tiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối tượng tuyển sinh chủ yếu là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông.

Năm 1995, Khoa Báo chí được giao đào tạo bậc Thạc sĩ, chuyên ngành Báo chí học và tiếp sau đó là chuyên ngành Quản lý báo chí – truyền thông. Năm 2003, Khoa Báo chí được giao nhiệm vụ đào tạo bậc Tiến sĩ, chuyên ngành Báo chí học. 

Năm 2018, Khoa Báo chí bắt đầu tuyển sinh bậc học cử nhân ngành Truyền thông đa phương tiện và truyền thông đại chúng.

Ngoài ra, Khoa còn thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí ngắn hạn, cập nhật kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm mở tại trường hoặc đào tạo tại chỗ cho các cơ quan báo chí theo các chức danh trong tòa soạn và theo nhu cầu của xã hội. Các chuyên gia của khoa Báo chí thường xuyên đáp ứng nhu cầu tập huấn cập nhật kiến thức và kỹ năng, đào tại lại đội ngũ nhà báo, nhà truyền thông cho các Bộ, ngành và các địa phương; tập huấn chuyển giao công nghệ làm báo, tổ chức lại tòa soạn báo chí theo mô hình tòa soạn hội tụ và báo chí đa nền tảng; làm chuyên gia tư vấn cho các cơ quan, tổ chức về báo chí – truyền thông; tham gia biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, các đề tài NCKH cấp nhà nước, các chiến lược liên quan đến báo chí – truyền thông – PR,....cũng như các hoạt động thi tuyển, đánh giá cán bộ, cấu trúc lại các công ty, đơn vị, cơ sở báo chí – truyền thông,..

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ báo chí - truyền thông có trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và sau đại học cho các cơ quan báo chí - truyền thông của Đảng và Nhà nước và các nước anh em. Nghiên cứu khoa học phát triển lý luận về lĩnh vực báo chí - truyền thông.

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

3.1. Chương trình đào tạo hệ đại học

Chương trình đào tạo hệ đại học do Khoa Báo chí phụ trách gồm 3 ngành, 4 chuyên ngành như dưới đây:

3.1.1.   Ngành báo chí

3.1.1.1.  Chuyên ngành Báo in

Người được đào tạo chuyên ngành báo in sau khi tốt nghiệp có khả năng thực hiện các chức trách sau đây: làm phóng viên, biên tập viên tại các tòa soạn báo chí (bao gồm cơ quan báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, báo mạng điện tử, trang tin tổng hợp, website); làm chuyên viên trong các cơ quan tư tưởng, văn hóa của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan đến báo chí - truyền thông hoặc thư ký tổng hợp; làm nhân viên nghiệp vụ truyền thông - PR, như các trang tin điện tử, trang tin tổng hợp, tờ tin, bản tin, đài truyền thanh…; làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học về báo chí - truyền thông;

3.1.1.2.  Chuyên ngành Ảnh báo chí

Người được đào tạo theo chương trình này sau khi tốt nghiệp có khả năng: làm phóng viên (viết hoặc ảnh), biên tập viên (cả biên tập hình ảnh) tại các tòa soạn báo chí, bao gồm cơ quan báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, báo mạng điện tử; làm chuyên viên trong các cơ quan tư tưởng, văn hóa của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan đến báo chí – truyền thông hoặc thư ký tổng hợp, trong đó có chuyên môn chuyên sâu về ảnh báo chí; làm nhân viên nghiệp vụ truyền thông - PR, như các trang tin điện tử, trang tin tổng hợp, tờ tin, bản tin, đài truyền thanh, trong đó có chuyên môn chuyên sâu về ảnh báo chí… làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học về báo chí - truyền thông, trong đó có chuyên môn chuyên sâu về ảnh báo chí;

Ngoài ra, người được đào tạo chuyên ngành Báo in, Ảnh báo chí còn có khả năng thích ứng rộng để có thể thực hiện các chức trách công tác tại các cơ quan, đơn vị có liên quan đến báo chí - truyền thông như: các cơ quan văn hoá - tư tưởng; các cơ quan, tổ chức truyền thông và quan hệ công chúng; các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp trong hệ thống chính trị nước ta.

3.1.2. Ngành Truyền thông đa phương tiện

Người được đào tạo theo chương trình này sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc tại:

a. Các cơ quan quản lý báo chí - truyền thông. Các cơ quan tuyên giáo của các cấp ủy Đảng, các cơ quan quản lý của nhà nước về báo chí, truyền thông ở trung ương và các địa phương.

b. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực như: thiết kế, quảng cáo, điện ảnh, các cơ quan báo chí, phát thanh – truyền hình, viễn thông, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Truyền thông số Việt Nam, các công ty quan hệ công chúng (PR) và quảng cáo, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sản phẩm truyền thông số, phát triển ứng dụng truyền thông đa phương tiện ở mọi lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hôi, văn hoá, công nghệ, giáo dục, giải trí…

c. Các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, tập huấn liên quan đến truyền thông da phương tiện.

3.1.3. Ngành Truyền thông đại chúng

Ngành truyền thông đại chúng tập trung đào tạo hai hướng chuyên ngành: Sản phẩm truyền thông đại chúng và Truyền thông đại chúng ứng dụng. Người được đào tạo sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm các vị trí việc làm sau đây trong các doanh nghiệp truyền thông và các cơ quan ứng dụng, cơ quan quản lý và tổ chức truyền thông, các tổ chức, doanh nghiệp và các cơ quan đối tác, khách hàng của doanh nghiệp truyền thông. Người được đào tạo theo chương trình này sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc tại:

a. Các doanh nghiệp truyền thông: có thể làm ở tất cả các bộ phận sau đây trong doanh nghiệp truyền thông: sáng tạo nội dung, sản xuất sản phẩm truyền thông, nghiên cứu và ứng dụng sản phẩm truyền thông, phát triển sản phẩm, dự án truyền thông.

b. Các cơ quan ứng dụng, cơ quan quản lý và tổ chức truyền thông, các tổ chức, doanh nghiệp là đối tác và khách hàng của doanh nghiệp truyền thông:bộ phận xây dựng kế hoạch, thiết kế, quảng cáo, tiếp thị, kinh doanh, phát hành, nghiên cứu và phát triển, quản lý hình ảnh và thương hiệu, nhân viên quản lý các dự án truyền thông…

3.2. Chương trình đào tạo bậc thạc sĩ

3.2.1. Chuyên ngành Quản lý báo chí – truyền thông

Đào tạo những người có trình độ chuyên môn sau đại học (SĐH), có năng lực quản lý các vấn đề và quá trình hoạt động báo chí – truyền thông, biết nắm bắt, xử lý các vấn đề chuyên môn, có kiến thức và kỹ năng tổ chức quản lý cơ quan báo chí và cơ sở truyền thông, có năng lực tham mưu, tư vấn cho hoạt động lãnh đạo, quản lý báo chí truyền thông. Người được đào tạo còn có khả năng nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu khoa học lĩnh vực được đào tạo.

3.2.2. Chương trình đào tạo thạc sĩ Báo chí học:

Đào tạo những người có trình độ chuyên môn sau đại học (SĐH),có hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực báo chí-truyền thông, nắm vững các chuẩn mực nghề nghiệp, nguyên tắc, kỹ năng tác nghiệp, nắm được các khuynh hướng vận động, phát triển báo chí-truyền thông và phương hướng tiếp cận, xử lý, nghiên cứu một cách cơ bản, có hệ thống; có khả năng xây dựng và tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí-truyền thông; có khả năng tham mưu, tư vấn các vấn đề quản lý báo chí-truyền thông. Người được đào tạo còn có khả năng nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu khoa học lĩnh vực được đào tạo.

3.3. Chương trình đào tạo bậc tiến sĩ ngành Truyền thông đại chúng (Mass Communication), chuyên ngành Báo chí học (Journalism)

Khoa Báo chí đào tạo tiến sĩ từ năm 2003, đến nay đã có gần 20 NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ báo chí học và đang có hơn 25 NCS đang theo học.

4. BAN CHỦ NHIỆM KHOA


5. GIẢNG VIÊNNgoài ra, khoa báo chí còn có hơn 50 giảng viên thỉnh giảng là các nhà nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục ĐH và viện nghiên cứu trong và ngoài nước; nhất là các nhà báo (TBT, PTBT, BTV,...) đang làm việc tại các cơ quan báo chí đủ các loại hình.

6. CÁC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Khoa Báo chí đã thực hiện hàng ngàn đề tài nghiên cứu khoa học, luận án, luận văn, khóa luận nghiên cứu về lĩnh vực báo chí và truyền thông.

Cán bộ, giảng viên của Khoa đã công bố, xuất bản hàng chục đầu sách, giáo trình, hàng trăm bài báo khoa học về lĩnh vực báo chí và truyền thông.

Tiêu biểu là các công trình và tác giả sau đây:

1.         Giáo trình nghiệp vụ báo chí (Tập I, II), Trường Tuyên huấn Trung ương, xuất bản năm 1977,1978).

2.         Báo chí – Những điểm nhìn từ thực tiễn (Tập 1), Khoa Báo chí, Nxb VH-TT, 2000

3.         Báo chí – Những điểm nhìn từ thực tiễn (Tập 2), Khoa Báo chí, Nxb VH-TT, 2001

4.         Báo chí – Những điểm nhìn từ thực tiễn (Tập 3), Khoa Báo chí, Nxb LLCT, 2017

5.         Cơ sở lý luận báo chí, Tạ Ngọc Tấn, Nxb VH-TT, 1992

6.         Truyền thông đại chúng, Tạ Ngọc Tấn, Nxb CTQG, 2002

7.         Tiểu phẩm báo chí Hồ Chí Minh, Tạ Ngọc Tấn, Nxb CTQG, 2002

8.         Tác phẩm báo chí (Tập I), Tạ Ngọc Tấn, Nguyến Tiến hài (chủ biên), Nxb VH-TT, 1993

9.         Báo phát thanh, Nguyễn Văn Dững (Chủ biên), Nxb VH-TT, 2002

10.      Cơ sở lý luận báo chí, Nguyễn Văn Dững, Nxb Lao động, 2012

11.       Báo chí và dư luận xã hội, Nguyễn văn Dững, Nxb Lao động, 2012

12.      Báo chí truyền thông hiện đại - từ hàn lâm đến đời thường, Nguyễn văn Dững, Nxb ĐHQG HN, 2011

13.      Báo chí giám sát, phản biện xã hội ở Việt Nam, Nguyễn Văn Dững (Chủ biên), Nxb ĐHQGHN, 2017

14.      Truyền thông - Lý thuyết và  kỹ năng cơ bản, Nguyễn Văn Dững (Chủ biên) và  Đỗ Thị Thu Hằng, Nxb LLCT, 2016

15.       Tác phẩm báo chí (Tập II), Nguyễn văn Dững (Chủ biên), Nxb LLCT, 2007

16.      Tác phẩm báo chí đại cương, TS. Nguyễn Thị Thoa và Nguyễn Hằng Thu, Nxb LLCT, 2011

17.      Tổ chức nội dung và thiết kế, trình bày báo in, Hà Huy Phượng, Nxb LLCT

18.      Giáo trình Tâm lý học báo chí, Đỗ Thị Thu Hằng, Nxb ĐH Quốc gia TP HCM, 2013

19.      PR- Công cụ phát triển báo chí, Đỗ Thị Thu Hằng, Nxb Trẻ, 2010

20.      Giáo trình Báo chí điều tra, PGS,TS. Đỗ Thị Thu Hằng (chủ biên), Nxb LLCT, 2015

21.      Lao động nhà báo-Lý thuyết và kỹ năng cơ bản, TS. Lê Thị Nhã, Nxb LLHC, 2010

22.      Giáo trình Lao động nhà báo, TS. Lê Thị Nhã, Nxb LLCT, 2016

23.      Giáo trình Phỏng vấn báo chí, TS. Lê Thị Nhã, Nxb Thông Tấn, 2015

24.      Biên tập báo chí, TS. Nguyễn Quang Hòa, Nxb VHTT, 2016

25.      Phóng sự báo chí, TS. Nguyễn Quang Hòa, Nxb VHTT, 2016

26.      Tác phẩm báo chí chính luận, PGS,TS. Trần Thế Phiệt, Nxb VHTT, 2006

27.      Ảnh tin, ThS. Vũ Huyền Nga, Nxb LLCT, 2017

28.      Cơ sở lý luận ảnh báo chí , Nguyễn Tiến Mão, Nxb LLCT, 2005

29.      Kỹ thuật và tạo hình nhiếp ảnh, Nguyễn Tiến Mão - Đỗ Phan Ái, Nxb LLCT, 2008

30.      Ký báo chí, Nguyễn Đức Dũng, Nxb VHTT, 2006

31.      Viết báo như thế nào?,  Nguyễn Đức Dũng, Nxb VHTT, 2007

32.      Báo chí và những góc nhìn thực tiễn (tập 1,2,3,4), Nguyễn Văn Dững

Ngoài ra còn hàng trăm cuốn sách in chung với nhiều tác giả; gần 20 giáo trình đào tạo cao học và đề cương chuyên đề giảng dạy NCS lưu hành nội bộ. Hàng trăm bài báo khoa học được cán bộ, giảng viên, học viên và nghiên cứu sinh của Khoa công bố trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo trong và ngoài nước.

7. GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU

Một số người giữ trọng trách cao trong cơ quan Đảng, Nhà nước và các cơ quan báo chí từ cấp Trung ương đến địa phương:

- GS,TS. Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa Báo chí, nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, cựu học viên Lớp đại học báo chí Khóa 2 (Lớp Báo A).

- TS. Phạm Tất Thắng, hàm Thứ trưởng, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, cựu học viên Lớp đại học báo chí Khóa 4

- Nhà báo Thịnh Giang, nguyên hàm Thứ trưởng, Phó tổng biên tập thường trực Báo Nhân dân, cựu học viên Lớp đại học báo chí Khóa 4.

- Nhà báo Phạm Việt Tiến, hàm thứ trưởng, Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, cựu học viên Khóa 7.

- Nhà báo Nguyễn Thu Hiền, hàm thứ trưởng, Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, cựu học viên cao học báo chí.

- Nhà báo Hoàng Đình Lương, hàm thứ trưởng, Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, cựu học viên báo chí hệ vừa làm vừa học.

- Nhà báo, Trung tướng Nguyễn Hữu Ước, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ Công an, nguyên Tổng biên tập Báo Công an nhân dân, cựu học viên Khóa 2.

- Nhà báo Trần Mai Hưởng, nguyên Tổng giám đốc TTXVN, cựu học viên Khóa 1.

- Nhà báo Đậu Ngọc Đản, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam, cựu học viên Khóa 1.

- Nhà báo Nguyễn Thu Viện, nguyên Tổng biên tập Báo Thanh tra, Thanh tra Nhà nước, cựu học viên Khoa 1

- Nhà báo Phí văn Chiến, Tổng biên tập Tạp chí Trí tuệ, Hội Khuyến học và Tri thức Việt Nam, cưu học viên Khóa 1.

- Nhà báo Vũ Đức Nam, nguyên Phó tổng biên tập Báo Thanh tra, Thanh tra Nhà nước, cựu học viên Khoa 1

- Nhà báo Nguyễn Minh Sơn, nguyên Vụ trưởng vụ Khoa giáo, Báo Nhân dân, cựu học viên Khóa 1.

- Nhà báo Nguyễn Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, cựu sinh viên Khóa 12.

- Nhà báo, PGS,TS. Đỗ Chí Nghĩa, Tổng biên tập Báo Đại biểu nhân dân, cựu sinh viên Khóa 11

-- Nhà báo Nguyễn Tri Thức, Vụ trưởng, Trưởng ban Hồ sơ – Sự kiện, Tạo chí Cộng sản, cựu sinh viên Khóa 11

- Nhà báo Nguyễn Bé, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cựu học viên hệ địa học vừa làm vừa học

- Nhà báo Nguyễn Thắng, Tổng biên tập Thời báo Kiểm toán Việt Nam, cựu học viên báo chí Khóa 7

- Nhà báo Phạm Văn Hoành, Tổng biên tập Báo Tài chính, Bộ Tài chính, cựu học viên Khóa 7

- Nhà báo Nguyễn Hải Hồng, Tổng biên tập Báo Bảo hiểm Việt Nam, cựu sinh viên báo chí Khóa 11

- Nhà báo Nguyễn Văn Tiến, Trưởng ban Thể thao, Đài Truyền hình Việt Nam, cựu sinh viên Khóa 11

- Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, Trưởng ban Phóng sự - điều tra, Báo Lao động, cựu sinh viên Khóa 13

- Nhà báo Đặng Đức Long, Giám đốc Trung tâm thông tin, Ban Kinh tế Trung ương, cựu học viên báo chí Khóa 9

- Nhà báo Vũ Ngọc Minh, Phó Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, cựu học viên Khóa 5.

- Nhà báo báo Trần Đăng Thanh, Tổng biên tập Báo Đồng Nai, cựu học viên Khóa 3.

- Nhà báo Trương Văn Chuyển, Tổng biên tập Báo Cần Thơ, cựu học viên cao học báo chí

- Nhà báo Nguyễn Phong Hân, Tổng biên tập Báo Đồng Khởi, Bến Tre, cựu học viên cao học báo chí

- Nhà báo Tô Ngọc Thái, nguyên Tổng biên tập Báo Cao Bằng, cựu học viên báo chí Khóa 9

- Nhà báo La Vũ Quang, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng, cựu học viên báo chí Khóa 9

- Nhà báo Nguyễn Trọng Thềm, nguyên Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương, cựu học viên Khóa 3.

- Nhà báo Trần Anh Tú, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định

- Nhà báo Trần Văn Hinh, Tổng biên tập Báo Lào Cai, cựu học viên báo chí Khóa 18

- Nhà báo Nguyễn Văn Tuấn, Tổng biên tập Báo Yên Bái, cựu học viên báo chí Khóa 7

- Nhà báo Nông Văn Thảm, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lạng Sơn, cựu học viên hệ vừa làm vừa học

- Nhà báo TS. Nguyễn Bá Sinh, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Bắc Ninh, cựu nghiên cứu sinh báo chí

- Nhà báo Lê Hồng Kỳ, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Hà Nam, Học viên lớp Cao học Quản lý báo chí – truyền thông K20.1

Ngoài ra còn nhiều cựu học viên, sinh viên thành đạt khác đã trưởng thành, phát triển nghề nghiệp từ Khoa Báo chí.

8. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

8.1. Các câu lạc bộ

Khoa Báo chí rất coi trọng phát triển các câu lạc bộ chuyên môn, nghiệp vụ báo chí như: Câu lạc bộ Báo chí truyền thông; Câu lạc bộ Báo chí điều tra, Câu lạc bộ Ảnh báo chí; Câu lạc bộ Góc nhìn trẻ; Câu lạc bộ Báo chí điều tra; Câu lạc bộ Đọc báo Quân đội nhân dân

Câu lạc bộ “Báo chí điều tra” đoạt giải VACI 2013

Ngoài giờ học chính khóa và tham gia các câu lạc bộ nghiệp vụ, sinh viên Khoa Báo chí còn thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao như: Press Beauty (Tài sắc nữ sinh báo chí), thi đấu bóng đá nam, nữ, dã ngoại, triển lãm ảnh báo chí hằng năm…

Xây dựng và phát triển Câu lạc bộ báo chí truyền thông (CJC)

- Tên Tiếng Việt: CÂU LẠC BỘ BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG

- Tên Tiếng Anh: CLUB OF JOURNALISTS AND COMMUNICATORS

- Tên viết tắt: CJC

- Logo: Có thiết kế logo riêng

Đơn vị chịu trách nhiệm quản lí, thực hiện: Chi bộ Khoa Báo chí, Chi hội nhà báo Khoa Báo chí chịu trách nhiệm quản lí, tổ chức thực hiện các hoạt động của CLB. 

Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ báo chí truyền thông (CJC) năm học 2016 - 2017: 

- Chủ nhiệm: Nhà báo, PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng, Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

- Các phó chủ nhiệm: 

1. Nhà báo, ThS. Lương Thị Phương Diệp, Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

2. Nhà báo, ThS. Phạm Thị Mai Liên, Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

3. Nhà báo, PGS.TS Nguyễn Ngọc Oanh, Khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

4. Nhà báo, TS. Nguyễn Tri Thức, Tạp chí Cộng sản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

5. TS. Vũ Thị Kim Thoa, Ban Quản lí đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

6. Nhà báo Vũ Thị Hân, Báo Công an nhân dân. 

7. SV Nguyễn Minh Hiếu, Báo in 35A1.

8. SV Nguyễn Huy Hoàng, Báo chí 36.4

Mục đích hoạt động của CLB: Tạo môi trường sinh hoạt báo chí - truyền thông lành mạnh, chuyên môn cao cho sinh viên Khoa Báo chí nói riêng và sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói chung. 

Các mục tiêu cụ thể: 

- Một là: Xây dựng môi trường thực hành viết báo và làm truyền thông nhằm tăng cường chất lượng đào tạo cho sinh viên Khoa Báo chí nói riêng và sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói chung. 

- Hai là: Tạo cơ hội cho sinh viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các nhà báo, các cựu sinh viên báo chí. Tạo cơ hội cho các sinh viên cộng tác với cho các tòa soạn báo, tạp chí (ban đầu trong địa bàn thành phố Hà Nội). Từ đó tăng cường và tạo hiệu quả cho mối liên kết và tương tác trực tiếp sinh viên - nhà trường - tòa soạn trong quá trình đào tạo báo chí chất lượng cao cho Khoa Báo chí nói riêng và sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói chung. 

- Ba là: Thu hút các nguồn đào tạo báo chí cho sự nghiệp đào tạo báo chí của Khoa Báo chí nói riêng và Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói chung. Đồng thời, tạo môi trường cho sinh viên thực tập nghề nghiệp tại tòa soạn thường xuyên (bên cạnh 2 kỳ kiến tập và thực tập tốt nghiệp của sinh viên khoa Báo chí).

- Bốn là: Tạo diễn đàn cho sinh viên Báo chí - truyền thông, các giảng viên, nhà báo, nhà truyền thông, các chuyên gia chia sẻ quan điểm, tài liệu học thuật, ý kiến, kinh nghiệm nghề nghiệp và những vấn đề liên quan đến kiến thức và kĩ năng nghề báo chí - truyền thông trong và ngoài nước, tranh thủ nguồn lực đào tạo từ các dự án đào tạo báo chí - truyền thông được thực hiện trong và ngoài Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

- Năm là: Xây dựng các mối liên kết bền chặt, văn hóa sinh viên trong lĩnh vực báo chí - truyền thông và văn hóa sinh viên trong cộng đồng sinh viên Khoa Báo chí và sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

- Sáu là: Thu hút sự tham gia của các nhà báo trẻ chưa qua đào tạo đại học báo chí, các sinh viên báo chí thuộc các cơ sở đào tạo ngoài Học viện Báo chí và Tuyên truyền đang cộng tác với các cơ quan báo chí thường xuyên hoặc bán thời gian, các sinh viên yêu thích và muốn học báo, hỗ trợ, định hướng cho học về kiến thức và kĩ năng làm báo vì lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, vì mục tiêu phát triển bền vững cũng như những vấn đề về quan điểm chính trị, quy định phát luật và đạo đức nghề nghiệp buộc phải tuân thủ. 

Đối tượng tham gia CLB: 

Nhóm đối tượng nòng cốt: Sinh viên các khoa Báo chí - truyền thông thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; các nhà báo trẻ thuộc các cơ quan báo chí - truyền thông, cộng tác viên của các cơ quan báo chí chưa qua đào tạo báo chí, sinh viên báo chí được đào tạo về báo chí, truyền thông của các cơ sở đào tạo báo chí khác như: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Cao đẳng Truyền hình,... CLB Báo chí truyền thông ra đời năm 2014, tuyển thành viên hằng năm. Năm học 2016 - 2017, CJC bao gồm CLB Báo chí điều tra (IJC) và CLB Góc nhìn trẻ, số lượng 90 thành viên. 

- CLB Báo chí điều tra (IJC): 30 thành viên. 

- CLB Góc nhìn trẻ (bao gồm Nhóm Báo chí văn hóa - xã hội và Nhóm truyền thông số và truyền thông xã hội): 60 thành viên

Nội dung hoạt động chính: 

- Tổ chức họp, sinh hoạt CLB ít nhất 1 lần/tháng. 

- Tổ chức và vận động thành viên tham gia các sự kiện, các cuộc thi báo chí - truyền thông với các chủ đề khác nhau.

- Tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các nhà báo, cựu sinh viên báo chí (mỗi tháng một lần).

- Kết hợp với các tờ báo nói riêng và cơ quan báo chí - truyền thông nói chung, đào tạo theo nhóm trực tiếp ở tòa soạn, tạo điều kiện cho sinh viên cộng tác và đăng bài trên các ấn phẩm báo chí cũng như làm các sản phẩm truyền thông đáp ứng nhu cầu thực tế xã hội. 

- Tổ chức các chuyến thăm, giao lưu và tìm hiểu tòa soạn báo, các cơ quan báo chí - truyền thông cho các thành viên trong CLB, đặc biệt với sinh viên năm thứ nhất và thứ hai. 

- Tổ chức và phối hợp tổ chức các khóa đào tạo kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của nhà báo và các hoạt động ngoại khóa gắn với nghề nghiệp. 

- Tổ chức các chương trình, chiến dịch truyền thông, các sự kiện thiện nguyện nhằm thực hành kiến thức và kĩ năng thực hành cho các thành viên trong lĩnh vực quản lí và thực hiện các hoạt động truyền thông cho tổ chức và cộng đồng. 

- Xây dựng trang Thông tin điện tử và Diễn đàn của CLB ( http://cjc.edu.vn ), tạo tương tác và thực hành truyền thông thông qua việc tổ chức các trang, chuyên mục, biên tập và đăng tải các tác phẩm báo chí của các thành viên trên trang website của CLB. 

Câu lạc bộ Đọc Báo Quân đội nhân dân

Các thành viên trong CLB được tham gia cộng tác tác phẩm, giữ chuyên mục trên các sản phẩm của Báo Quân đội nhân dân và có cơ hội bình chọn, giới thiệu Ban Biên tập báo xét tuyển dụng nguồn nhân lực cho tòa soạn. 

Bên cạnh đó, CLB là nơi sẽ cho ra đời các tài liệu học tập về nghiệp vụ báo chí như: Sổ tay làm báo Quân đội nhân dân, Cẩm nang nghiệp vụ báo chí, Kỹ năng làm báo về các lĩnh vực chuyên biệt, Các tác phẩm kinh điển về đề tài chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Gương mặt các nhà báo chiến sĩ,...

Không chỉ vậy đây còn là nơi tạo cơ hội tốt cho sinh viên Khoa Báo chí nói riêng và sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói chung, có cơ hội tiếp nhận thông tin thời sự trong nước và quốc tế hằng ngày. CLB là "sân chơi" lành mạnh trong học tập và rèn luyện của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

8.2. Các sản phẩm thực hành nghiệp vụ

Năm 2004, Khoa chính thức xuất bản ấn phẩm “Báo chí Trẻ” và tiếp tục duy trì, phát triển để trở thành nơi đào tạo thực hành nghiệp vụ báo chí chuyên nghiệp. 

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao năng lực tác nghiệp của nhà báo về đề tài trẻ em" phối hợp với tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển (Save the Children Sweden - SCS), năm 2005 Khoa đã phát triển trang thông tin điện tử “Báo chí với trẻ em” (cmvn.org.vn). Năm 2008. Trang thông tin điện tử này từ năm 2006 đã lọt top 300.000 website được ưa chuộng nhất trên toàn cầu theo xếp hạng của Alaxa.  Khoa đã tập huấn cho hớn 1000 nhà báo, nhà truyền thông làm việc với trẻ em.

Chuyên ngành Ảnh báo chí của Khoa thường xuyên tổ chức triển lãm ảnh báo chí, nghệ thuật theo các chủ đề khác nhau.

Sinh viên chuyên ngành Ảnh báo chí trưng bày sản phẩm thực hành

Ngoài ra, Khoa Báo chí còn thường xuyên phối hợp với nhiều cơ quan báo chí xuất bản các chuyên trang, chuyên mục, chương trình PTTH hoặc ấn phẩm báo chí.

Khoa Báo chí luôn chú trọng nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng khoa học và bản lĩnh chuyên môn, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, nỗ lực phấn đấu giữ vững thương hiệu là đơn vị có uy tín hàng đầu về đào tạo báo chí - truyền thông trong và ngoài nước.


8.3 Các dự án hợp tác của Khoa Báo chí

8.3.1 Dự án hợp tác nâng cao năng lực tác nghiệp của nhà báo về đề tài trẻ em 

Thời gian thực hiện: 2000 - 2008

Chủ nhiệm dự án: PGS, TS Nguyễn Văn Dững

Điều phối viên: Đỗ Thị Thu Hằng, Nguyễn Ngọc Oanh

Từ năm 2000, Khoa Báo chí và Tổ chức cứu trợ trẻ em Thụy Điển đã ký kết thảo thuận trong khuôn khổ dự án hợp tác "Nâng cao năng lực tác nghiệp của nhà báo về đề tài trẻ em" nhằm tăng cường đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nâng cao hiểu biết, kỹ năng và kinh nghiệm tác nghiệp cho đội ngũ nhà báo viết về đề tài trẻ em trên cơ sở Công ước quốc tế về quyền trẻ em và luật pháp, chính sách của Nhà nước ta để bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Ngân sách để thực hiện dự án được tài trợ hoàn toàn từ Tổ chức cứu trợ trẻ em Thụy Điển. Khoa Báo chí là đơn vị lập kế hoạch và thực hiện toàn bộ các hoạt động của dự án. 

Qua hơn 8 năm hoạt động, dự án đã đạt được những kết quả rất quan trọng và có ý nghĩa nhiều mặt. Gần 40 lớp tập huấn, đào tạo và hội thảo dành cho gần 1000 lượt phóng viên, biên tập viên đang làm việc tại các cơ quan báo chí, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình Trung Ương và hầu khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước (bao gồm đào tạo ban đầu và đào tạo nâng cao), hàng chục lớp đào tạo cử nhân báo chí hệ chính quy và tại chức (gần 500 sinh viên) được đào tạo với chuyên đề báo chí với trẻ em, được cung cấp tri thức nền liên quan đến trẻ em, Công ước quốc tế quyền trẻ em, quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh và luật pháp, chính sách của Nhà nước ta về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; kĩ năng và kinh nghiệm tiếp cận, xử lý đề tài trẻ em,... 

Trong khuôn khổ dự án hợp tác, chúng tôi cũng đã tiến hành tập huấn quyền trẻ em và phương pháp giảng dạy báo chí hiện đại cho đội ngũ giảng viên báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tổ chức biên soạn tài liệu, giáo trình, xuất bản một số tạp chí chuyên đề trẻ em, sản xuất phim, phóng sự để vừa phát sóng vừa làm giáo cụ trực quan giảng dạy, xây dựng website Báo chí với trẻ em, xuất bản sách Các tác phẩm đạt giải,... 

Trên cơ sở đạt được những kết quả hoạt động tích cực, hiệu quả của dự án này, mạng lưới những người viết về trẻ em đang từng bước hình thành, ; tri thức, kĩ năng và kinh nghiệm tác nghiệp về đề tài trẻ em ngày một được nâng cao, phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề trẻ em đang từng bước được thay đổi, diện mạo trẻ em trên báo chí và phương tiện truyền thông đại chúng dần dần được cải thiện tích cực. Thông qua những hoạt động này, mối quan hệ giữa Khoa Báo chí và các cơ quan báo chí - truyền thông được mở rộng và đi theo chiều hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo cán bộ báo chí cũng như chất lượng và hiệu quả hoạt động báo chí trong tình hình hiện nay. 

Giải "Nhà báo với trẻ em Việt Nam" nhằm mục đích động viên, khích lệ và từng bước hình thành, củng cố mạng lưới đội ngũ những người viết về trẻ em, viết cho trẻ em; từng bước thay đổi phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề trẻ em theo Công ước quốc tế quyền trẻ em và luật pháp của Nhà nước ta liên quan đến trẻ em; góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, tập huấn cũng như hoạt động báo chí liên quan đến trẻ em. 

Bắt đầu phát động và trao thưởng từ năm 2003, giải báo chí "Nhà báo với trẻ em Việt Nam" đã trở thành giải thưởng niên được cộng đồng báo chí đón nhận. 

Đầu năm 2008, Khoa Báo chí đã biên tập và xuất bản cuốn sách "Các tác phẩm đoạt giải "Nhà báo với trẻ em Việt Nam" trong 3 năm từ 2003 đến 2005" do NXB Lao động xuất bản, tập hợp các tác phẩm đạt giải trong 3 năm (chỉ chọn tác phẩm báo in, chưa có điều kiện chọn tác phẩm phát thanh, truyền hình). Sách phát hành và được dư luận đánh giá cao về giá trị thực tế. 

8.3.2 Dự án "Nâng cao kiến thức và kỹ tác nghiệp của sinh viên báo chí trong điều tra phòng chống tham nhũng" 

Chủ nhiệm dự án: PGS, TS. Đỗ Thị Thu Hằng

Điều phối viên: ThS. Lương Phương Diệp

Thời gian thực hiên: Năm 2014, 2015

Đối tác: Thanh tra chính phủ và Ngân hàng thế giới

Kinh phí tài trợ: 600 triệu VNĐ

Mục tiêu: Trang bị kiến thức, kỹ năng tác nghiệp và xây dựng môi trường đào tạo thích hợp cho sinh viên báo chí tiếp cận, học tập, thực hành kiến thức và kĩ năng báo chí điều tra chống tham nhũng. Đưa điều tra phòng chống tham nhũng vào chương trình dạy cử nhân báo chí. 

Nội dung hoạt động dự án: 

- Xây dựng CLB báo chí điều tra của Khoa Báo chí; tập huấn chuyên sâu cho các thành viên về kiến thức và kĩ năng điều tra phòng chống tham nhũng; được chỉ dẫn, tham gia các nhóm thực hành tác nghiệp điều tra bởi các nhà báo giỏi đang công tác tại các cơ quan báo chí. 

- Tổ chức tọa đàm chia sẻ kiến thức, kĩ năng điều tra phòng chống tham nhũng, liên kết với Đại học Luật, Học viện Cảnh sát,... 

- Tuyển chọn, xây dựng và triển lãm bộ sưu tập các tác phẩm báo chí điều tra của Khoa Báo chí (FOJ's Collections), tập hợp, tuyển chọn, phân tích và triển lãm các tác phẩm báo chí điều tra (báo in, báo mạng) đã được đăng tải trong những năm qua với đề tài phòng chống tham nhũng, được phân tích bởi Hội đồng chuyên môn, lựa chọn 20 -30 tác phẩm tốt nhất để triển lãm tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

- Xây dựng bộ giáo trình và tài liệu giảng dạy về báo chí điều tra. 

- Xây dựng mạng lưới các nhà báo điều tra trong cả nước. 

8.3.3 Một số dự án hợp tác khác

Khoa Báo chí tham gia với vị trí tiên phong trong các dự án của Học viện Báo chí và Tuyên truyền như: Xây dựng gói tài liệu "Truyền thông thay đổi hành vi về sức khỏe sinh sản" đối tác là Ủy ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam; tài trợ là UNFPA. Năm 2000, dự án MediaPro xây dựng chương trình đào tạo truyền thông đa phương tiện; đối tác kiêm nhà tài trợ là Đại sứ quán Anh và Hội đồng Anh. Hiện nay, Khoa Báo chí tham gia tích cực tiến trình xây dựng thỏa thuận hợp tác trong đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập sinh tại Cộng hòa Áo, từng bước xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ ngành "Quản lí truyền thông" với đối tác tại Áo là Đại học Viên và tập đoàn báo chí Wiener Zeitung của Áo; dự án "Truyền thông chính sách"với KOICA (Hàn Quốc),...
Học viện Báo chí & Tuyên truyền