Thứ năm 16/08/2018 15:29 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Danh sách sinh viên nội trú tháng 7/2918

Quyết định về việc thu học phí các hệ đào tạo năm học 2018 - 2019

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm năm 2018

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2018

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho sinh viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào khóa 34 (2014 - 2018)

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho sinh viên các lớp đại học chính quy khóa 34 và 36B đợt 1 năm 2018

Danh sách sinh viên nội trú tháng 6 – 2018

Dánh sách sinh viên nội trú tháng 5/2018

Danh sách sinh viên nội trú tháng 4/2018

Danh sách sinh viên nội trú tháng 3/2018

Danh sách sinh viên nội trú tháng 2/2018

Biểu chi tiết xe ô tô tăng, giảm trong năm

Thông báo công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2013 - 2017

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM (Dành cho giảng viên, giảng viên kiêm chức, báo cáo viên tại các Ban Tuyên giáo, Trường Chính trị tỉnh, thành phố, các Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện)

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ (Dành cho giảng viên, giảng viên kiêm chức, báo cáo viên tại các Ban Tuyên giáo, Trường Chính trị tỉnh, thành phố, các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện)